Δικαστήρια

16 %
16
Ελεύθερες θέσεις
3
Κατειλλημένες θέσεις

Πολεοδομία

60 %
2
Ελεύθερες θέσεις
3
Κατειλλημένες θέσεις
Ζώνη Πάρκινγκ Θέσεις Κατειλημμένες Θέσεις Ελεύθερες
Δικαστήρια 3 16
Πολεοδομία 3 2