Δικαστήρια

68 %
6
Ελεύθερες θέσεις
13
Κατειλλημένες θέσεις

Πολεοδομία

100 %
0
Ελεύθερες θέσεις
5
Κατειλλημένες θέσεις
Ζώνη Πάρκινγκ Θέσεις Κατειλημμένες Θέσεις Ελεύθερες
Δικαστήρια 13 6
Πολεοδομία 5 0