Δικαστήρια

63 %
7
Ελεύθερες θέσεις
12
Κατειλλημένες θέσεις

Πολεοδομία

100 %
0
Ελεύθερες θέσεις
5
Κατειλλημένες θέσεις
Ζώνη Πάρκινγκ Θέσεις Κατειλημμένες Θέσεις Ελεύθερες
Δικαστήρια 12 7
Πολεοδομία 5 0